והאמת עד לעצמו / בעלום שם / חש ד דף מספר 306


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן