אדני פז - ב / אבידר, אלון בן חיים / תשס ד דף מספר 236


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן