זמירות של שבת / בן מנחם, נפתלי / תש ט דף מספר 57


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן