ליקוטי מהרי ח - ג / פרידמאן, ישראל חיים בן יהודה / תר ס - תרע א דף מספר 164


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן