ברכי יוסף - ב (יו ד, אה ע חו מ) / אזולאי, חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה / תר כ דף מספר 85


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן