אבן השהם - ג (או ח ג) / וויטאל, חיים בן יוסף / תשמ ח - תש נ דף מספר 120


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן