ספרא דצניעותא <הגר א> / אליהו בן שלמה זלמן (הגר א) / תרמ ב דף מספר 6


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן