זהר <פירוש הסולם> - יה (פנחס, מטות) / אשלג, יהודה ליב הלוי / תש ה - תשי ח דף מספר 345


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן