יין הטוב - א (בראשית, שמות) / וין, אלתר טוביה / תשל ו דף מספר 32


הועתק מאתר אוצר החכמה www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
לפתיחת הספר הקש כאן